GPA CAMPS 2020

 

30/07

03/08

Global Passport

Vũng Tàu

 

23/07

26/07

Global Passport

Vũng Tàu

 

27/07

30/07

Discover Me Express

Vũng Tàu

 

20/07

23/07

Discover Me Express

Vũng Tàu

GPA CAMPS 2019

08/07

13/07

Discover Me

Đà Nẵng

 
 

15/07

17/07

VAS – Discover Me

Vũng Tàu

01/07

06/07

Future Me

Đà Nẵng

 

15/07

20/07

Future Me

Vinpearl Nha Trang

 

02/07

07/07

Discover Sports

Thành phố Hồ Chí Minh

20/07

03/08

Future Me

Canada

 

25/07

03/08

Future Me

Stanford Uni, ID Tech

 

08/06

20/06

Discover – Future Me

New Zealand

 

25/08

Global US

Dã ngoại một ngày

28/07

Global US

Dã ngoại một ngày

12/05

Global US

Dã ngoại một ngày