PUBLIC SPEAKING

Kỹ năng diễn thuyết là một trong những kỹ năng mềm cần thiết và quan trọng trong công việc và cuộc sống hàng ngày

WHY PUBLIC SPEAKING?

Khóa học kĩ năng Public Speaking là một trong các khóa học kĩ năng bằng tiếng Anh do GPA Camp+ xây dựng và phát triển với mục đích bổ trợ và hoàn thiện các kĩ năng cần thiết cho các em học sinh từ 11 đến 17 tuổi.

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI THAM GIA KHOÁ HỌC

  • Có kiến thức nền tảng về kĩ năng Thuyết trình.
  • Trở nên tự tin hơn khi thuyết trình và trong cuộc sống hàng ngày.
  • Nâng cao kiến thức xã hội thông qua các buổi tranh biện.
  • Nâng cao khả năng giao tiếp và thuyết phục người khác.

 

 

  • Nâng cao kĩ năng tư duy phân tích & phản biện.
  • Nâng cao kĩ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
  • Học thêm rất nhiều các kĩ năng mềm khác phục vụ học tập và sinh hoạt.
  • Nhận chứng chỉ tham gia khóa học nếu tốt nghiệp loại xuất sắc.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA KHOÁ HỌC